Kundräknare ger värdefull input

Vill du förbättra försäljningssiffrorna i din affär? Då är en bra analys av dina kunders beteenden och upplevelser väldigt viktig. Din affär kommunicerar nämligen med dina kunder och hur de orienterar sig i rummet är av avgörande betydelse. Är det lätt att hitta i affären? Har den ett bra läge? Ny teknologi kan ju bra insyn i dessa frågor. IMAS kundräknare kan hjälpa dig få insikt.

Hur många kunder som handlar hos dig och köper dina varor är naturligtvis det viktigaste. Det är det som drar in pengar och det är det som är underlaget till din inkomst. Men en siffra som faktiskt är väldigt viktig att ta hänsyn till är hur många personer som faktiskt besöker din affär. Den siffran avslöjar en hel del om affärens potential. Ur denna statistik finns det mycket som kan utläsas.

Kundräknare visar rätt statistik

För kunder kommer ju sällan in i en affär utan att det finns möjligheter till inköp. Det är ju inte en yta man besöker av sightseeing-skäl om man säger så. Okej, fönstershopping existerar, men även en fönstershoppare är ju en potentiell framtida kund. Antalet besökare i en affär säger mycket om din verksamhet. Om för få personer hittar dit så är det kanske inte affärens produkter det är fel på, utan snarare affärens synlighet eller tillgänglighet. Det kan också handla om att affären behöver ett lite mer tilltalande yttre och därmed locka in kunder på ett helt annat sätt.

Det finns många variabler att tänka på och en bra kundräknare kan vara ett bra steg på vägen till att förstå dina kunders behov och förväntningar på ett bra sätt och skapa en bra relation med din tilltänkta målgrupp.