Hjärtsäker zon är en zon av trygghet

Syftet med att sätta en standard för hjärtsäker zon är att kunna rädda liv. Hjärtsäkra Sverige innebär att det ska finnas rutiner för att hantera hjärtstopp, detta ska ske bland annat genom personal som arbetar i närheten av en defibrillator ska veta hur den ska fungera. Dessa apparater som ofta innebär en skillnad mellan liv och död finns i regel i lokaler där många människor vistas, det kan vara gym och stationer eller likande lokaler. Hjärtsäker zon gör att skulle någon som befinner sig i en offentlig lokal drabbas av hjärtstopp finns det beredskap som snabbt är framme och kan hjälpa till.

Personal på dessa platser har inte bara kunskap om hur man praktiskt ska gå in och hjälpa någon som är drabbad, utan de vet även hur de ska kontakta larmcentralen. Något som kan upplevas som en enkel uppgift, men under en stressad situation kan detta upplevas som mycket svårt. Hur och vilken information som man ger när man larmar kan vara av stor betydelse för hur den drabbade skall återhämta sig.

Standarden höjs med hjärtsäkra zoner

2015 höjdes kraven och man startade processen med att skapa hjärtsäkra zoner. Detta innebär inte bara att personal är utbildad och att utrustning finns. Går man in i arbetet med att var en av dessa platser lovar man även att underhålla sin kunskap och utrustning. På så sätt behöver man inte vara orolig att defibrillatorerna inte kommer fungera när det väl gäller.

Trots att samtliga av de punkter man skall uppfylla är otroligt viktiga är de inte svåra att uppfylla. Genom att ta hjälp av experter får man hjälp med utbildning, hur man regelbundet skall hålla kunskapsnivån uppe och hela tiden kunna garantera hög nivå på tryggheten. Tryggheten gäller inte bara för besökare utan även för personalen.